Lambang & Mars

Lambang Politeknik Banjarnegara berbentuk bunga Teratai segi lima (lima kelopak), melambangkan sumber segala ilmu yang berdasarkan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa, yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bentuk lingkaran warna merah melambangkan semangat dan kehidupan dalam kerjasama yang berkesinambungan tanpa henti dalam mewujudkan Visi dan Misi Politeknik Banjarnegara, disertai kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja waras, dan kerja ikhlas.

Bentuk 3 kelopak daun berwarna hijau melambangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik BAnjarnegara yang dicapai dengan memanfaatkan secara efektif potensi sumber daya yang ada di Banjarnegara.

Warna biru melambangkan kebijaksanaan dan kearifan dalam kiprahnya menjalin hubungan yang erat antara Politeknik, Industri, dan Masyarakat luas.

Warna Kuning melambangkan keluhuran dan kemuliaan Politeknik Banjarnegara dengan menghasilkan tenaga ahli atau tenaga kerja yang berbudi pekerti luhur, kreatif dan mandiri serta siap pakai.

Lumen Populis Scientiae, bermakna cahaya ilmu untuk masyarakat.

MARS.

1. Hymne Politeknik Banjarnegara, ciptaan H. Juwahir Anom Wijaya
2. Mars Politeknik Banjarnegara, ciptaan H. Juwahir Anom Wijaya.